REKRUTACJA 2016/2017

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIERAWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI INFORMUJE,
IŻ OD 7 MARCA DO 30 MARCA 2016 r. TRWAJĄ ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

PRZEDSZKOLE PROMUJE ZDROWY TRYB ŻYCIA POPRZEZ RUCH, RELAKSACJĘ
I ODŻYWIANIE.
ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ WYKSZTAŁCONĄ KADRĘ NAUCZYCIELSKĄ
Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD PRACY Z DZIEĆMI.
Oferujemy:
- profesjonalną opiekę nad dzieckiem,
- miłą i serdeczną atmosferę,
- wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- szereg atrakcyjnych imprez,
uroczystości, wycieczek dla dzieci,
- umożliwienie kontaktów ze specjalistami:
logopedą, psychologiem, pielęgniarką,
- smaczne, zdrowe posiłki


Bierawa dnia 24.02.2016rHARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na podstawie §14 ust.2 pkt.1 i ust.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej , szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U z 2015r.poz 1942)


1. Składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 29 .02. 2016r

2. Składanie wniosku wraz z załącznikami od 07. 03.2016r do 30.03.2016r

Termin postępowania uzupełniającego od 04.05.2016r do 11.05.2016r

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.20t ust.7 ustawy od 31.03.2016r do 05.04.2016r

Termin postępowania uzupełniającego od 16.05.2016 do 19.05.2016

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.04.2016r do godz 15.00

Termin postępowania uzupełniającego 20.05.2016r do godz. 15.00

5.Potwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola od 25.04.2016r do 29.04.2016r

Termin postępowania uzupełniającego od 23.05.2016 do 25.05.2016


6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 02.05.2016r do godz.15.00

Termin postępowania uzupełniającego do 27.05.2016r do godz 15.00
Przedszkolowo.pl logo