PORADY LOGOPEDY

Drodzy rodzice!

Bardzo ważną sferą rozwoju Waszego dziecka jest jego mowa i kultura językowa.
Dziecko kończąca edukacje przedszkolna i podejmujące naukę w pierwszej klasie powinno:
 Słuchać uważnie i reagować na polecenia nauczycielki, a także umieć je wykonać zgodnie z podaną instrukcją
 Obdarzać uwagą rówieśników i dorosłych, słuchać ich wypowiedzi: zachowywać kontakt wzrokowy i słuchowy z osobą mówiącą i chcieć zrozumieć, co ona chce przekazać
 Komunikować rówieśnikom i dorosłym swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia itp.
 Poprawnie i wyraziście artykułować głoski, sylaby, wyrazy i zdania
 Wyrażać myśli w poprawnie rozwiniętej i uporządkowanej formie
 Uczestniczyć w rozmowie i przestrzegać elementarnych zasad kultury słuchania i mówienia.

W KATEGORIACH LOGOPEDYCZNYCH OZNACZA TO:
 interioryzację mowy czyli zahamowanie wypowiedzi spontanicznych. W przedszkolu, czy w domu dziecko mogło swobodnie rozmawiać, w szkole będzie się musiało nauczyć panować nad sobą, odpowiadać wtedy, kiedy jest pytane przez nauczyciela.
 oderwanie mowy od działania. Dotąd mowa dziecka była ściśle związana z działaniem, stanowiła element autoekspresji. W szkole dziecko będzie się starało zaplanować działanie, zbudować wypowiedź, zanim ją wypowie, pomyśleć w ciszy…
 opanowanie prawidłowej artykulacji wszystkich głosek; często bowiem nieskorygowane zamiany głosek (np. dźwięcznych na bezdźwięczne: b→p, z→s lub szumiących na syczące: sz→s, ż→z, cz→c, dż→dz czy też r→l) mają swoje konsekwencje w trudnościach w pisaniu i czytaniu.

Warto więc zadbać o pomoc logopedy w nauczeniu się prawidłowej wymowy na etapie przedszkola.


Drodzy rodzice!
Informacje o możliwych konsultacjach logopedycznych (ich miejscu i sposobie umówienia się na rozmowę ) znajdziecie w Oddziale swojego Przedszkola lub u nauczyciela grupy.

Przedszkolowo.pl logo