ODDZIAŁY NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi istnieje od roku 2001. Powstało ono w wyniku połączenia pięciu placówek przedszkolnych: Bierawa, Brzeźce, Kotlarnia, Lubieszów, Stare Koźle.

Do roku 2001 każdy dzisiejszy oddział był samodzielną placówką oświatową z własną tradycją i historią.

W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wciąż poszerza swoją wiedzę ( studia podyplomowe, warsztaty doskonalące, kursy).
Nauczycielki nasze są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Swoją postawą tworzą atmosferę przyjazną dziecku.
Nadrzędnym celem ich pracy jest uśmiech i zadowolenie dziecka oraz troska o prawidłowy jego rozwój.
Stwarzana jest miła atmosfera współpracy z rodzicami dla dobra ich dzieci i naszych wychowanków.
Każdy z oddziałów posiada osobne sale zabaw dla każdej grupy przedszkolnej. Są one dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i naukowe.
Oddział w Bierawie posiada dodatkowo dobrze wyposażoną salę gimnastyczną z dużym "suchym basenem". Mogą z niego korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

Dla wszystkich naszych grup przedszkolnych prowadzone są dodatkowe zajęcia:

nauka języka niemieckiego
nauka języka angielskiego
zajęcia rytmiczne
religia

Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie i za zgodą rodziców lub opiekunów.
Przedszkolowo.pl logo