ODDZIAŁ LUBIESZÓW

Oddział przedszkolny w Lubieszowie w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje 6,5 godzin dziennie, od 8.00 do 14.30.
Do przedszkola uczęszcza 23 dzieci w wieku 2,5-3 -4 -5 i 6 lat.Jest to grupa bardzo zróżnicowana wiekowo, ale chętna do zabawy i podejmowania różnorodnej działalności edukacyjnej.Dzieci 6- letnich jest czworo,5 – letnich siedmioro oraz 12 dzieci młodszych.
Pracę wychowawczo- dydaktyczną prowadzą mgr Beata Salinger i Sabina Cebula.
Przedszkolowo.pl logo