MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

MODEL ABSOLWENTA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W BIERAWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI

• jest radosny, samodzielny, pełen wiary , otwarty na otaczający go świat;
• posiada wiadomości i umiejętności gwarantujące mu sukces w nauce szkolnej;
• interesuje się otaczającym światem;
• chętnie korzysta z literatury;
• potrafi współdziałać w zespole;
• jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
• ma poczucie własnej wartości;
• zna zasady bezpieczeństwa w zabawie, pracy, na drodze;
• jest tolerancyjny;
• odczuwa radość związaną z obcowaniem z muzyką, plastyką, techniką, teatrem, itp.
• bez obaw prezentuje swoje umiejętności;
• respektuje wartości moralne, kocha swoją ojczyznę;
• potrafi dbać o swoje zdrowie oraz otaczającą go przyrodę;
• jest aktywny i sprawny ruchowo;
Przedszkolowo.pl logo