JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA?

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA?
czyli:


„Jakim głosem mówisz, takim otrzymasz odpowiedź”

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:
 Pamiętam, że jestem wzorem wymowy dla mojego dziecka – mówię wolno i spokojnie, językiem zrozumiałym dla dziecka.
 Mniej pytam, więcej komentuję - zadaję tylko jedno pytanie w danym momencie.
 Zamiast poprawiać, powtarzam wypowiedź dziecka w sposób poprawny.
 Daję dziecku czas: na rozpoczęcie wypowiedzi, odpowiedź na pytanie i zakończenie wypowiedzi – nie przerywam i nie mówię za dziecko.
 W swojej wypowiedzi stosuję pauzy i zasadę mówienia po kolei.
 Utrzymuję z dzieckiem kontakt wzrokowy.
 Wykorzystuję ekspresję i mowę ciała.
 Zachęcam dziecko do częstego śpiewu, deklamacji.
 Dbam o spokojny tryb życia naszej rodziny, unikam pośpiechu i wywierania presji na dziecko. Pamiętam o zachowaniu stałego rytmu dnia dziecka.
 Obserwuję i słucham z uwagą tego, co mówi moje dziecko, bez względu na płynność - reaguję na to, co dziecko mówi, jakie informacje chce mi przekazać, a nie jak mówi.
 Jeśli dziecko boi się odpowiadać ustnie w przedszkolu lub szkole, to bawię się z nim w szkołę - jestem nauczycielem i proszę, aby odpowiadało głośno na pytania.
 Akceptuję moje dziecko takim, jakie jest.
 Mam realne oczekiwania, doceniam wysiłek dziecka, a mniej efekty.
 Buduję wiarę w siebie i poczucie pewności siebie u mojego dziecka.
 Wzmacniam, nagradzam gestami i słowami – pamiętam o szczerych pochwałach.
 Bawię się z dzieckiem i stwarzam mu okazje do przejmowania inicjatywy.
Przedszkolowo.pl logo