INTELIGENCJA WIELORAKA-KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

H. Garden stworzył teorię wg. której każdy człowiek charakteryzuje się dominującym rodzajem inteligencji i dzięki temu może osiągnąć w życiu sukcesy na miarę swoich możliwości.

Nasze przedszkole stawia na diagnozę dominującego typu inteligencji u każdego dziecka i działa w kierunku rozwijania jego indywidualnych zdolności.


[B]INTELIGENCJA RUCHOWA
 lubię ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe
 potrafię własnym ciałem wyrażać emocje
 łatwo się uczę różnych sprawności ruchowych
 przoduję wśród rówieśników w sportach
 mam dobre wyczucie odległości i przestrzeni
 jestem uzdolniony manualnie
 sprawnie posługuję się przedmiotami
 mam dobrą koordynację ruchową
 wykorzystuję ruch w sposób celowy i świadomy
 posiadam dobre wyczucie własnego ciała
 chętnie wykonuję różne prace ręczne
 w czasie rozmowy używam mowy ciała, gestykuluję


INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA
- lubię pracować samodzielnie
- znam i wykorzystuję swoje mocne strony
- buduję wewnętrzną motywację
- poszukuję odpowiedzi na „trudne” pytania
- samodzielnie wyznaczam i jasno precyzuję cele własne
- chętnie przebywam sam, wykonuję wtedy ulubione zajęcia
- jestem zaradny, niezależny
- umiem wyrazić swoje uczucia
-lubię decydować o sobie


INTELIGENCJA MUZYCZNA
- łączę muzykę z emocjami i własnym nastrojem
- mam poczucie rytmu
- z łatwością zapamiętuję rytmy i rymy
- lubię śpiewać
- chętnie uczę się przy muzyce
- jestem wrażliwy na wszelkie dźwięki
- mam dobry słuch muzyczny
- lubię słuchać muzyki
- mam swoje ulubione piosenki, melodie, utwory
- nucę, podśpiewuję podczas zabawy
- samodzielnie komponuję melodie
- próbuję grać na instrumentach muzycznych


INTELIGENCJA EMOCJOLALNA
- jestem empatyczny – potrafię odczuwać stany emocjonalne innej osoby,
- umiem wyrażać i rozumieć uczucia,
- posiadam umiejętność kontrolowania własnych emocji, np. złości,
- potrafię dostosować się do zmian,
- posiadam zdolność budzenia sympatii,
- potrafię rozwiązywać problemy międzyludzkie,
- jestem wytrwały,
- mam przyjazny stosunek do ludzi i świata,
- potrafię okazywać szacunek innym,
- jestem asertywny


INTELIGENCJA WIZUALNO – PRZESTRZENNA
- mam zdolności dostrzegania szczegółów otaczającego świata
- jestem wrażliwy na kształty, linie, przestrzeń, kolory
- mam pamięć obrazową
- lubię się bawić układankami, mapami, labiryntami
- lubię rysować, rzeźbić, wycinać, lepić
- mam dobrze rozwinięty zmysł dotyku
- lubię rozkładać różne rzeczy na części i składać je z powrotem
- chętnie słucham czytanego tekstu, gdy jest on ilustrowany


INTELIGENCJA PRZYRODNICZA
- lubię przebywać na świeżym powietrzu
- kocham przyrodę
- lubię spacery i wycieczki
- kolekcjonuję okazy przyrody (kamyki, muszle itp.)
- interesuję się światem roślin
- pasjonuje mnie świat zwierząt
- chętnie prowadzę hodowle
- pasjonują mnie doświadczenia i eksperymenty
- wiem co to jest ekologia
- chętnie oglądam programy przyrodniczeINTELIGENCJA MATEMATYCZNO-LOGICZNA
-lubię porządek
-lubię łamigłówki, zagadki i gry
-mam bogatą wyobraźnię
-wiem która jest ręka lewa a która prawa
-potrafię liczyć
-lubię badać różne przedmioty
-wiem co z czego powstajeINTELIGENCJA JĘZYKOWA
- lubię mówić, opowiadać i słuchać opowieści
- używam bogatego słownictwa
- potrafię tworzyć opowiadania
- mam łatwość uczenia się języków obcych
- mam dobrą pamięć słuchową
- chętnie i często zadaję pytania
- lubię recytować wiersze
- wcześniej podejmuję próby czytania
Przedszkolowo.pl logo